Vad är vindkraft

hojdare feb2016

Vad är vindkraft?

Vindkraft är när man genererar -skapar elektricitet med hjälp av vinden. För att göra detta använder man stora vindsnurror – vindkraftverk. Vindkraftverken på bilden har 80-100 meter torn och 50 meter långa vingar. Från mark till toppen, när ett blad är rakt upp, blir det 130-150 meter totalhöjd.

Startuppvinden på ovan verk är cirka 3 m/s. Då börjar elektricitet genereras. Vid cirka 10 m/s uppnås maxeffekten som då är 2,0 MW (2000 kW). Blåser det mer än 24 m/s under 10 minuter stängs verket av för att det inte ska skadas. Det händer ett par gånger om året att det blåser så mycket. Om vi ska räkna om det till hästkrafter så blir det följande 2 MW = 2.670 hästkrafter.

Har Ni tänkt på att på vintern är vinden tyngre än på sommaren? Kallare vind har högre densitet – täthet, vilket innebär att vid 0 grader producerar vindkraftverket full kapacitet vid cirka 9,5 m/s medan på sommaren med 20 graders varm luft måste det blåsa cirka 11 m/s för att nå full kapacitet.

Ett i dag byggt större verk producerar ungefär 8 000 000 kWh per år vilket räcker för att täcka 400 eluppvärmda villors årsbehov eller cirka 20 000 datorers årsbehov eller för att leverera ström till exempelvis 100 av Landskronas elbussar.