Ursprungsgaranti

Green plug with leaf on white. Eco symbol.

I förhållande till hur mycket el som produceras utfärdar energimyndigheten URSPRUNGSGARANTIER,
ett per 1 000 kW. Dessa är spårbara till ett specifikt vindkraftverk. Köper man Ursprungsgaranti innebär det att man garanteras att den el man förbrukar kommer från just det vindkraftverket.

Vill man försäkra sig om att elen man använder är både miljövänlig och lokalt producerad är därför Ursprungsgarantin ett säkert kort. Kostnaden för ett certifikat är försvinnande liten och vi pratar om någon hundralapp per år för ett normalhushåll.

Är man intresserad av att säkerställa var elen kommer ifrån kontaktar man producenten, i detta fallet Mimer Vind AB, för att köpa sin Ursprungsgaranti. Mimer Vind AB sköter därefter hela kedjan och ansöker hos Energimyndigheten för att du som konsument sedan ska kunna använda el från just ditt utvalda vindkraftverk.

Processen för att erhålla sitt certifikat är kort, vi pratar om någon veckas tid och du kan därefter stoltsera med att du drar ditt strå till stacken för en hållbar, miljövänlig elproduktion.