Mimer Vind AB

hojdare feb2016

Verken på bilden finns i Svalövs kommun på Brinkabacken, belägen mellan Billeberga och Svalövs samhällen. De är tre till antalet, samtliga är av märket Senvion som är ett tyskt verk. Två av verken har 80 m torn med 50 m långa vingar och ett har 100 m torn och 50 m långa vingar.

I förhållande till hur mycket el som produceras utfärdar energimyndigheten URSPRUNGSGARANTIER, en per 1 000 kW. Dessa är alltså spårbara till ett speciellt vindkraftverk. Köper man ursprungsgarantier köper man el från just ett speciellt vindkraftverk.

På fundamenten, konstruktionen som håller vindkraftverket på plats,  har och håller företaget på att plantera växter, så kallade Landskapsskydd. Detta innebär att det planteras ett större antal varierande buskar så att humlor, bin och fjärilar får tillgång till föda från tidig vår till sen höst.

Mimer Vind AB reste sitt första vindkraftverk förra årtusendet, närmare bestämt 1999 – då som enskild firma. Verket är fortfarande i drift och producerar cirka 1,6 GWh. Under åren har företaget byggt fler verk och har nu sju vindkraftverk. Företaget samarbetar med några andra bolag och totalt producerar man lite drygt 40 GWh.

Totalt produceras cirka 10 % av Sveriges elbehov av vindkraft, vilket man räknar med skall stiga till cirka 15% 2020.

Tillkomsten av denna vindproducerade el är en bidragande orsak till att vi har mycket låga elpriser i landet.