Vindkraft för att producera EWP Enercons vindkraftverk

Vindkraft för att producera EWP Enercons vindkraftverk

På EWP (ENERCON Windtower Production) i Landskrona tillverkas ståltorn till ENERCONs vindkraftverk. EWP är en stor stålindustri med internationell export och ENERCON är ett framstående internationellt företag, representerade på alla kontinenter och med mer än 30 års erfarenhet som tillverkare av vindkraftverk.

Som ett led i ENERCONs arbete för en förnybar framtid förses självklart fabriken med vindkraftsel. ENERCON är extra stolta över att elen i detta fall dessutom kommer från bland annat vindkraftverk med de gröna ringarna nertill, ENERCONs eget speciella kännetecken.

Besök gärna ENERCONs hemsida på: www.enercon.de

Skåne-möllan maler med vindkraft från Mimer Vind

Skåne-möllan maler med vindkraft från Mimer Vind

“I vår strävan att använda förnyelsebar och därmed klimatsmart energi har Skåne-möllan inlett ett samarbete med det lokala vindkraftsföretaget Mimer Vind.
Mimer Vind driver flera vindkraftverk bland annat i Svalövs kommun i Skåne. På ett av dessa verk, beläget knappt 1 mil sydost om Tågarp, köper Skåne-möllan nu hela årsbehovet av el om totalt cirka 8.000.000 kWh.
Skåne-möllan köper ursprungsgarantier på el som är kopplade till just detta specifika vindkraftverk, Hällstorp nr 1, vilket garanterar vår användning av grön el.
Skåne-möllan maler vidare med såväl närproducerad energi som närodlad spannmålsråvara!

Båda dessa frågor ligger rätt i tiden och efterfrågas i allt större utsträckning av våra kunder. Som kund till Skåne-möllan är du därför med och gör vår miljö lite grönare!”

Anders Persson – Skåne-möllan